Liposukce zmražením

  • podloženo rozsáhlými klinickými studiemi
  • konzistentní redukce tuku, vždy minimálně 25 %
  • žádná omezení ani následné diety
  • účinkem srovnatelná s klasickou liposukcí
  • trvalý výsledek
vice none
Liposukce zmražením Jak to probíhá?

Liposukce zmražením, recenze:   

Novinky.cz Elle Marianne Žena a život Joy Ona Dnes Blesk pro ženy

Liposukce zmražením - Jak to probíhá?

ATuková řasa či tkáň v ošetřované partii je díky speciálně k tomu konstruovanému aplikátoru efektivně zabrána tak, aby co největší její část byla ochlazována, což vede k redukci maximálního množství tuku té dané ošetřované oblasti. Zároveň speciální těsnění chrání pokožku před podchlazením a působí jednotně na celou ošetřovanou oblast. Ochlazení a krystalizace v této tukové oblasti spouští apoptózu (řízené úmrtí buňky), při níž tukové buňky dostanou signál, který spouští jejich postupné odumření.

BPřirozená obrany schopnost těla, tedy makrofágy - buňky přirozené imunity - pak tyto odumřelé buňky odstraní ven z organismu, jako každé jiné cizí těleso, které tam nepatří. Tkáň obklopující tukové buňky je před tímto procesem chráněna, neboť přirozeně neodpovídá na ochlazení. Tento proces řízeného odumírání tukových buněk je však postupný, a tím i maximálně bezpečný a nezvyšuje hladiny cholesterolu či triglyceridů

CJakmile jsou odumřelé tukové buňky odstraněny, tuková vrstva se remodeluje a zmenšuje, neboť zbylé tukové buňky mají přirozenou tendenci se shlukovat zpět na těsno k sobě, vytlačují prázdná místa po odumřelých buňkách a zmenšují tak tukovou vrstvu. Jednoduše řečeno - tělo výrazně hubne! Díky velkému záběru tukové tkáně při jediné aplikaci dochází k úbytku minimálně 25% tukových buněk a to u každého jedince.

faze
 
Liposukce zmražením Jak to probíhá?

LIPOSUKCE ZMRAŽENÍM PRAHALIPOSUKCE ZMRAŽENÍM BRNOLIPOSUKCE ZMRAŽENÍM OSTRAVA

none Cena od 9.500,-
(Cena zákroku se odvíjí podle partie a velikosti ošetřované oblasti)

Viditelné místo ve vyhledávači od SEO průvodce.cz.